צוואות וייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

מה זה ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנערך באמצעות עו”ד שעבר הסמכה מטעם משרד המשפטים. מטרת המסמך לאפשר לכל אדם בגיר להגדיר מיופה כח לעתיד. מיופה הכח יהיה מוסמך לפעול בשמו של האדם ולטפל בענייניו, במידה ולא יוכל לקבל החלטות בעצמו כתוצאה ממחלה, תאונה, בעיות נפשיות ועוד.

המסמך כולל החלטות לגבי מספר תחומים:

התחום האישי
התייחסות לצרכיו היומיומיים של האדם, מקום המגורים, נושאים גופניים ובריאותיים ואספקטים נפשיים וחברתיים.

התחום הפיננסי
טיפול בנכסים, ניהול חשבונות בנק וקבלת החלטות בפן הכלכלי.

התחום הרפואי
קבלת החלטות רפואיות, לרבות אישור טיפולים והליכים רפואיים.

למה חשוב לחתום על ייפוי כח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך נותן מענה לסוגיות מורכבות ומבטיח שהאינטרסים של האדם יהיו מוגנים ומעוגנים במסמך משפטי. כך מתאפשר לכל אדם להבטיח שרצונו יכובד גם במידה ויאבד את צלילותו עקב אירועים בלתי צפויים.

צוואות

צוואה היא מסמך משפטי חיוני המתאר את אופן חלוקת נכסיו ורכושו של אדם לאחר מותו.

קיימות ארבע אפשרויות לכתיב צוואה בעלת תוקף משפטי:

צוואה בכתב יד
צוואה בעדים
צוואה בפני רשות
צוואה בעל פה

התייעצות עם עורך דין יכולה לסייע רבות במניעת בעיות פוטנציאליות שעלולות להתעורר בין בני המשפחה לאחר פטירתו של אדם.

מדוע חשוב לפנות לעורך דין לצורך כתיבת צוואה?

תוקף משפטי:
עורך דין יכול לסייע להבטיח שהצוואה מבוצעת כהלכה ועומדת בכל דרישות החוק. כך ניתן להדוף תלונות עתידיות לגבי תוקף הצוואה ולהבטיח כי רצונו של האדם יבוצע כמתוכנן.

טיפול במצבים משפחתיים מורכבים:
לעורכי דין ניסיון רב במקרים בהם הדינמיקה המשפחתית סבוכה והם יודעים כיצד להתייחס למורכבויות אלה.

התייחסות לתכנון מס בחלוקת העיזבון:
עורכי דין בקיאים בכל השלכות המס של חלוקת הנכסים.

מניעת סכסוכים:
עורכי דין יכולים לסייע בניסוח הצוואה באופן שיבטיח שרצונותיו של האדם יתבצעו כמתוכנן, תוך מזעור הסיכויים להתגלעות סכסוכים בין היורשים.

כעורכת דין עם למעלה מ-16 שנות ניסיון, אני מודעת למכלול האתגרים ולוקחת בחשבון את כל אבני הנגף הן בעריכת צוואה והן בעריכת ייפוי כח מתמשך.

מטרת העל שלי בעת כתיבת צוואות היא למנוע מלחמות, וסכסוכים קשים בין היורשים. לצורך כך אני מקפידה לכלול בצוואה את כל הנכסים, לרבות רכוש, משאבים כלכליים, נכסי מקרקעין, מיטלטלין, מניות, כלי רכב ועוד. אני מזהה מצבים הנתונים למחלוקות ולפרשנויות וכוללת בצוואה הנחיות מדוייקות שימנעו כעסים ומאבקים.

מעוניינים לערוך צוואה או ייפוי כח מתמשך?